Kezdőlap

Winterkorn (Antal) Sándor,

szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1824. febr. 15. Zsámbékon (Pestm.); 1843. szept. 15. lépett a rendbe; elvégezvén Pannonhalmán a theologiát 1850. aug. 6. pappá szenteltetett és ugyanott mint tanár működött; 1851-től 1861-ig a győri gymnasiumban volt tanár. 1861-62. ismét tanár és hitszónok Pannonhalmán, 1862-68. tanár és provisor u. ott, 1867-től a peterdi plébánia lelkésze, 1903. okt. 31. meghalt Bakonybélben.

Munkája: Görög olvasókönyv a görög nyelvtan I. és II. évi folyamára. Feldbausch és Süpfte után magyarítva és Szepesi I. görög nyelvtanához alkalmazva. Pest, 1854. (Vinterkorn névvel. Bécs, 1853. és Győr, 1861.)

Scriptores Ord. S. Benedicti 514. l.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Vasárnapi Ujság 1903. 46. sz. (Nekr.)