Kezdőlap

Winterl Jakab József,

bölcseleti és orvosdoktor, egyetemi tanár, szül. 1739. ápr. 15. Eisenerzben (Stiria), mások szerint Steyrben (Felső-Ausztria); Bécsben orvosi és Crantz vezetése alatt botanikai tanulmányokkal foglalkozott; bölcseleti és orvosdoktori oklevelet szerzett. Előbb Felső-Ausztriában orvosi gyakorlatot kezdett, később pedig a magyar bányavárosok orvosa lett. 1770-ben a nagyszombati egyetemhez a növénytan és vegytan tanárává neveztetett ki és ily minőségben működött haláláig. 1773-75., 1778-79., 1783-84., 1788-89. és 1792-93 dékán volt, 1779-80. és 1790-91. pedig a rektori tisztet viselte. Meghalt 1809. nov. 23. Pesten.

Czikkeit felsorolja Szinnyei Könyvészete és Hőgyes Emlékkönyve.

Munkái:

1. Dissertatio inaug. medica proponens in flammationis theoriam novam. Viennae, 1767.

2. Specimen medicum exhibens synopsim reptilium emendatum cum experimentis circa venena et antidota reptilium austriacorum. Viennae. 1768.

3. De metallis dubiis. Viennae, 1770.

4. Systema artis pharmaceuticae in novo Tyrnaviensi laboratorio quotannis experimentis demonstrandi. Tyrnaviae, 1772.

5. Systematis chemici ex demonstrationibus. Tyrnaviae, 1773.

6. Flora Tyrnaviensis. Tyrnaviae, 1774-48.

7. Index horti botanici Tyrnav. Tyrnaviae, 1775.

8. Methodus analyticus agrarum mineralium. Viennae et Budae, 1781. (2. kiadás. Tyrnaviae, 1784.).

9. Monatliche Früchte einer gelehrten Gesellschaft in Hungarn. Brachmonat 1784. Pest und Ofen, 1784.

10. Index secundus horti botanici Universitatis, quae Pestini est. Pestini, 1788. (Index tertius... Tyrnaviae, 1802.)

11. Die Kunst, Blutlauge und mehrere zur Blaufärberei dienliche Materialien im Grossen zu bereiten und solche zur Blaufärberei anzuwenden. Wien, 1790.

12. Über das Brownische System. Ofen, 1798.

13. Prolusiones ad chemiam seculi decimi noni. Budae, 1800. (Accessiones novas ad chemiam saeculi decimi noni. Budae, 1803. Czímlap nélkül.)

14. De aqua soteria thermarum Budensium. Budae, 1804.

15. Darstellung der vier Bestandtheile der anorganischen Natur... Jena, 1804.

M. Hirmondó 1780. 1. sz.

Zeitschrift von und für Ungarn 1804. 50. l.

Hazai és Külf. Tudósítások 1809. II. 44. sz., 1811. II. 44., 45. sz.

Annalen der Literatur 1810. I. 146. l.

Allg. Literaturzeitung. Halle u. Leipzig, 1810. 86. sz.

Fejér, Historia Academiae.

Szinnyei Könyvészete.

Figyelő XIII. 59. l.

Petrik Bibliogr.

Pauler, A budapesti egyetem története. Bpest, 1880.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LVII. 89. l.

Hőgyes Emlékkönyve. Bpest, 1896. 137. l. fénynyom. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1058. l.