Kezdőlap

Winternitz Károly,

főreáliskolai tanár, szül. 1810. márcz. 10. Pardubitzban; a bécsi polytechnikum technikai és kereskedelmi osztályait végezte; ugyanott a chemia assistense volt, majd a cs. kir. bányászati termékek elárusító osztályánál esküdt gyakornok, később a wiedeni polgári iskolánál tanított és a bécsi polytechnikummal kapcsolatos főreáliskolán a mennyiségtan helyettes tanára volt. 1850. decz. 2. a pozsonyi főreáliskolához nevezték ki, hol a mennyiségtant és géptant tanította 1863. okt. 9. történt lemondásáig.

Czikke a pozsonyi főreáliskola Programmjában (1851. Ueber einige specielle Fälle der angewandten Mathematik).

Munkái:

1. Razionelles Rechenbuch für den Gewerbs- und Handelsstand. Zum Gebrauche für höhere Bürger- und Realschulen, sowie auch zum Selbstunterrichte. Pressburg, 1851.

2. Arithmetik und Algebra für vollständige Realschulen und Gymnasien, wie auch zum Selbstunterrichte. Pressburg, 1852.

3. Mathematik für vollständige Realschulen und Gymnasien, enthaltend die Arithmetik, Algebra und Geometria. Zum Gebrauche für Realschulen von sechs und für Gymnasien von acht Jahrgängen, wie auch zum Selbstunterricht. In zwei Theilen. I. Theil. Arithmetik und Algebra. Pressburg, 1852. II. Theil. Geometrie. I. Abth. Planimetrie. Pressburg, 1853. Hét tábla rajzzal.

Többi munkái részben jelentek meg.

Szinnyei Könyvészete.

Pozsonyi főreáliskola Értesitője 1895. 107. l.