Kezdőlap

Wirtzfeld Béla.

A Képes Családi Lapokban (1884. Bret Harte beszélye ford.).

Munkái:

1. Pompeji utolsó napjai. Regény. Írta Lord Lytton Bulwer Edward. Ford. Budapest, 1900. (Ism. Vasárnapi Ujság 39. sz.)

2. Két árva története. (The little Lychetts.) Elbeszélés az ifjúság számára. Írta Ms. Craik (Miss Mulock). Angolból fordította. Gyoma, 1899.

3. Az angol restauratio vígjátékairól. Írta Macaulay T. B. Angolból ford. Bpest, 1903. (Olcsó Könyvtár 1294-1295.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.