Kezdőlap

Wishofer József,

apát-plébános, szül. Győrött; tanult Esztergomban, a bölcseletet és theologiát Pozsonyban és 1802-től Nagyszombatban végezte; káplán volt Esztergomban, 1804. Budán, 1814. gymnasiumi hitszónok, majd szentszéki ülnök lett, 1820. nov. 8. budai plébános, majd budai ker. alesperes, 1831. júl. 30. cz. apát. Meghalt 1839. ápr. 3. Budán.

Munkái:

1. Kanzel-Rede von der thätigen Nächstenliebe, wodurch die edlen Bürger... der Residenz-Stadt Ofen zu milden Beiträgen, in Betreff der gänzlichen Aufbaung des Barmherzigen-Gebäudes... aufgefordert wurden. Ofen. 1811.

2. Predigt bey Gelegenheit der feyerlichen Einführung der Barmherzigen Brüder in das, auf der Landstrasse zu Ofen, neu errichtete... Krankenhaus. Gehalten am 4. Okt. 1815... Ofen.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 556. l.