Kezdőlap

Wissinger Károly,

nyug. főreáliskolai tanár, vegyész, szül. 1846. nov. 22. St. Georgenben (Felső-Ausztria); két évi tanfolyamot végzett a bécsi műegyetemen; 1868-69. tanárkodott és természetrajzi tanársegéd volt a budapesti műegyetemen; 1870. ápr. 27. ásványtani segédnek neveztetett ki a M. N. Múzeumhoz (egyszersmind 1871. okt. 10-től 1876. jún. 30-ig a budapesti IV. ker. főreáliskolában az ásvány- és földtan ideiglenes tanára volt). 1876. szept. 23. a székesfejérvári főreáliskolához neveztetett ki; 1879-től 1882-ig a kecskemétinél volt tanár, midőn nyugalomba lépett. Meghalt 1893. máj. 17.

Czikkeket írt a Tanáregylet Közlönyébe (1873. A jegeczrajzolás némely módjáról, 20 ábr, 1874. Górcsövek nagyításainak könnyű meghatározása); a Földtani Közlönybe (1873. Adatok hazánk ásatag bacilláriáinak ismeretéhez, két kőny. táblával; ezen Közlönynél több évig az ásványtani irodalom vezetője volt); a Kecskemét cz. lapba is számos ismeretterjesztő czikket írt.

Kecskeméten felolvasást tartott (1880. és 81-ben: A vegytestek nászünnepe, Egy lap a Föld fejlődése történetéből sat).

Munkái:

1. Ásvány-, kőzet- és földtan, különös tekintettel a vegytan jelenlegi álláspontjára, a főreáltanoda, főgymnasium és magánhasználatra. 210 fametszettel. Bpest, 1875. (2. bőv. kiadás 277 fametszettel és 2 kőny. táblával. Bpest, 1881.)

2. Jegeczhálózatok. A jegeczalakok készítéséhez. Bpest, 1876., 1883. és 1891. (Szöveg és 8 tábla egész ívekben.)

Szerkesztette a Hevesmegye gazdasági egyesületének Értesítőjét (a 80-as években).

Ney Ferencz Emlékkönyve. Bpest, 1880. 64., 109. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.

Kiszlingstein Könyvészete.

A M. Nemzeti Múzeum. Bpest, 1896. 77. l.

Hornyik József, Kecskeméti írók.

Kecskemét, 1901. 60. l. és önéletrajzi adatok.