Kezdőlap

Wiszkidenszky János,

ág. ev. tanító Pozsonyban, hol a Pressburske Noviny cz. hetenként kétszer megjelent tót hirlapot szerkesztette 1785 elejétől az év végéig, mikor Felső-Szelibe ment papnak.

Annalen der Oesterr. Literatur 1802. 49. sz.

Vasárnapi Ujság 1862. 34. sz. Viszkidenszky névvel. (Id. Szinnyei J.)