Kezdőlap

Witauschek Károly,

jogi doktor, megyei tiszteleti főjegyző, főispáni titkár, szül. 1867. szept. 1. Tata-Tóvárosban; 1863. Komárom vármegye II. aljegyzőjévé választotta, 1897-ben pedig első aljegyző lett.

Munkája: A vadászatra vonatkozó jogszabályok és gyakorlat. Az 1883. évi XX. és az 1883. évi XXIII. t.-czikkek teljes szövegével, a vonatkozó rendeletekkel és a közigazgatási, valamint birói gyakorlat közlésével. Komárom, 1908.

Szerkeszti a Komárom vármegye Hivatalos Lapját 1903 óta.

Magyarország Vármegyéi. Komárom vármegye. Bpest, 1908. 377. l.

M. Könyvészet 1908.