Kezdőlap

Witkowsky Sándor,

tanító-egyesületi főjegyző Budapesten.

Munkái:

Emlékfüzet a VI. kerületi bajnok-utczai iparos tanoncz-iskola 1905. ápr. 17-19. napjain tartott tanulmány-kirándulásáról. Földrajztörténelmi szempontból. Bpest, 1905. (Diószeghy Bélával.)

Öt év krónikája a budapesti (budai) tanító-egyesület életéből (1903-1907). Bpest, 1908.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.