Kezdőlap

Witt László,

a kir. curiához beosztott ítélőtáblai biró.

Munkája: Magyar döntvénytár. VIII. kötet. A dologi jog, bányajog, telekkönyv és a kötelmi jogra vonatkozó felső birósági határozatok... Bpest, 1906. (Másokkal együtt.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.