Kezdőlap

Wittál J. Gyula,

gépészmérnök, a m. kir. technologiai iparmúzeum tanára. Beőthy László kereskedelemügyi miniszter azzal bízta meg, hogy az Északamerikai Egyesült-Államokban Filadelfia székhelylyel mint a magyar királyi új kereskedelmi múzeum levelezője működjék; már 1912. év végén működési terére utazik.

Czikkei a Budapesti Hirlapban (1911. 185. sz. Az amerikai vendégek körül, 1912. 142. sz. Ezerháromszáz kilométer automobilon).

Munkája: Az autogen-hegesztés és vágás. Gyakorlati ismertetés és segédkönyv a munkához. Bpest, 1911.

Corvina 1911. 17. sz.

Budapesti Hirlap 1912. 287. sz.