Kezdőlap

Wittchen Mihály,

evang. lelkész, szül. 1773. Szepes-Szombaton; iskoláit elvégezvén, nevelősködött Erdélyben, majd tanító lett Poprádon. 1805-től ev. lelkész volt Bandrowban (Kelet-Galiczia); 1807-ben Nagy-Lomniczra hívták meg szintén lelkésznek. Halála előtt pár évvel szélütés érte. Meghalt 1847. febr. 25.

Két czikke van a Lübeck Patriotisches Wochenblatt-jában (I. 1804.).

Munkája: Lesebuch für die kleinere Jugend bloss zum Lesenlernen bestimmt, Leutschau, 1804. (Ism. Annalen 1805.)

Zeitschrift von und für Ungarn. Herausg. von Schedius Pesth, 1804. VI. 251. l.

Protestantische Jahrbücher für Oesterreich. Pest, 1854. 383. l.

Petrik Bibliogr.