Kezdőlap

Witti Ferencz,

tengerész-utazó, szül. 1850. Pesten, 1864-ben tengerésznövendék lett; 1878. mint gőzhajókapitány Szingapurban a North Borneo-társaság szolgálatába állott és beutazta Borneo éjszaki, még kevéssé ismert részeit, a Morudu-öböltől Szandakanig, melyről a Petermann-féle gothai folyóiratban ismertetést közölt. 1882-ben, midőn újabb felfedező útra ment a Szibuka forrásvidékére, a dajákok meggyilkolták.

Egyetértés 1885. 351. sz. (Kropf Lajos.)

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1064. l. (György Aladár.)