Kezdőlap

Wittich Andor,

a miskolczi kereskedelmi és iparkamara segédtitkára.

Munkája: Iparpártolás, iparfejlesztés. Tíz évi munkaprogramm... Miskolcz (1908).

Szerkesztette az Építőipari Értesítőt, a miskolczi építőiparosok havi közlönyét 1908. márcz.-jún., mikor a lap megszünt.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.