Kezdőlap

Wittinger Antal,

elemi népiskolai tanító és polgári iskolai tornatanár, szül. 1850. szept. 8. Török-Bálinton (Pestm.) földmívelő szülőktől; a magyar nyelv elsajátítása végett szülei már 10 éves korában Székesfejérvárra adták az elemi iskolába; a gymnasiumba Budán és Pozsonyban járt, a praeparandiába Pesten, hol tanítói oklevelet szerzett. Két évig segédtanító volt Dejtáron (Nógrádm.). 1873. Székesfehérvárra a leányiskolához választatott meg; miután a Székesfehérvár és Vidékébe: A tornászat fontosságáról czikksorozatot írt, a városi hatóság az iskolákba behozta a tornászatot és annak vezetésével őt bízta meg. 1875. a kőszegi népiskolához választatott meg (időközben pár évig a polgári iskolánál volt alkalmazva).

Czikkeket írt a Néptanítók Lapjába (1871. A pesti tornászati tanfolyamról); a Vasvármegye cz. monographiába (Bpest, 1898. Kőszeg város, Kőszeg közigazgatása); írt a Vasmegyei Lapokba és a Vasmegyei Közlönybe; a Kőszeg és Vidékének 1881 óta rendes munkatársa.

Munkái:

Kőszeg városa és környéke. Kőszeg, év n.

Török-Bálint története és leírása. Bpest, 1901. (Ism. Vasárnapi Ujság 38. sz.)

Szerkesztette a Kőszeg és Vidéke cz. hetilapot 1886. febr. 14-től 1887. aug. végéig és 1890-től 1901-ig.

Magyarország Vármegyéi. Vas vármegye. Bpest, 1898. 339. l. és önéletrajzi adatok.