Kezdőlap

Wittinger János,

polgári iskolai igazgató Budapesten.

Munkája: Könyvviteltan. Polgári iskolák számára. I. rész. Egyszerű könyvvitel. Bpest. 1876. (Roller Mátyással. 2. átdolgozott kiadás. Rövid váltóismével. Polgári iskolák és rokonintézetek számára. Bpest. 1882.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.