Kezdőlap

Wittmann Ádám,

Jézus-társasági áldozópap, tanár és hitszónok, szül. 1720. decz. 24. Pécsett; 1720. okt. 21. lépett a rendbe; Kolozsvárt a grammatikát, Nagyszombatban az ethikát, Győrben a bölcseletet tanította 30 évig, azután Magyarország különböző helyein magyar hitszónok volt. A rend eltöröltetése (1773) után lelkész és egyházfő volt Pécsett, hol 1781. febr. 2. meghalt.

Munkái:

1. Defensio solennis intemerati Dei parae Conceptus. Tyrnaviae, 1797.

2. Panegyris D. Ignatio dicta. Tyrnaviae, 1798 (?).

Stoeger, Scriptores 399. l. (itt keresztneve András).

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VIII. 1185. h.