Kezdőlap

Wittmann Antal (denglázi), lovag,

a magyar-óvári gazdasági tanintézet legelső szervezője és berendezője, szül. 1770. október 26. Szent-Bernhardon (Alsó-Ausztria); eredetileg jogi pályára készült s el is kezdett ügyvédeskedni (1795-1800); de hajlama a gazdasági pályára terelte; 1811. a szász-tescheni Albert herczeg hívta meg uradalmi igazgatására s két év mulva az összes magyarországi uradalmainak igazgatójává tette. Ekkor M.-Óvárra helyezte át lakását, hol rendkívüli tevékenységet fejtett ki, az egész uradalmat mintagazdasággá változtatta. 1818. a herczeg költségén gazdasági tanintézetet alapított és ennek jutalmául a király denglázi előnévvel magyar nemességre emelte. A herczegnek 1822. történt halála után küzdelmekben sem volt hiánya; emiatt 1840. megvált szolgálatától és Schwarzenberg herczeg fölhívásának engedve, mint uradalmainak gazdasági tanácsosa Wittingauba (Csehországba) költözött, hol 1842. aug. 31. meghalt.

Czikkeket írt a bécsi gazdasági lapokba.

Munkái:

1. Landwirthschaftliche Blätter den Zöglingen der Bildungs-Anstalt in Ungarisch-Altenburg gewidmet. Wien, 1820. Hat füzet.

2. Landwirthschaftliche Hefte. Wien, 1823-1833. Kilencz füzet. (A füzetek közül több második kiadást ért.)

3. Egyik fürttye denglatzi Wittmann Antal úr mezőgazdasági munkáinak. Fordította egy Honfi. M.-Óvár, 1835.

4. Beiträge zur Beantwortung der Frage: Wie soll man Güter-Verwaltungen deren landwirthschaftliche Cultur-Unternehmungen und ihre Erfolge beurtheilen. 1. Heft. Ungarisch-Altenburg, 1842.

.Magyar Gazda 1842. 72. sz. (Török János.)

Világ 1842. 72. sz. (Nekr.)

Szinnyei Könyvészete.

Galgóczy Károly, M. Gazdasági Egyesület Emlékkönyve. Bpest, 1879. I. 73-78. l.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1065. l.