Kezdőlap

Wittmann Ernő,

jogász.

Munkái:

1. Nemzetközi és időközi magánjog. A budapesti egyetemen az 1901-2. tanévben a Schwartner Márton-alapból jutalmazott pályamű. Bpest, 1902.

2. Párisi levelek a franczia ügyvédségről. Bpest, 1904.

3. Tervezet 1878-áról a rokonító magánjog szempontjából. Bpest, 1904. (M. Jogászegyleti Értekezések XXXIII. 8.)

4. Tanulmányok az angol magánjog köréből. 1905-1907. (Különny. a Jogállamból.

5. A külföldön korlátolt felelősséggel alakult társaságok jogállása Magyarországon. Bpest, 1908, (M. Jogászegyleti Értekezések XXXVII. 4.)

6. A nemzetközi viszályok békés elintézésének kérdései. Bpest, 1912.

M. Könyvészet 1902.

Corvina 1912. 13. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.