Kezdőlap

Wittmann Ferencz,

műegyetemi tanár, szül. 1860. jan. 16. Hód-Mező-Vásárhelyen; főiskolai tanulmányait a budapesti József-műegyetemen és a tudomány-egyetemen végezte. 1878 óta a kir. József-műegyetemen működik; két évig Schuller Alajosnak a kísérleti természettan tanárának volt asszistense; ezután a technikai-fizikai tanszékhez helyezték át, a melyen Stoczek József mellett tíz évig mint tanársegéd és adjunktus működött; ennek halála után pedig a technikai fizika tanárává neveztetett ki. Számos nyilvános előadást tartott a kir. m. természettudományi társulatban, a m. mérnök- és építész-egyletben és a mathematikai-fizikai társulatban.

Czikkei megjelentek a hazai szakközlönyökben.

Munkái:

1. A kanon alakokról. Mathematikai értekezés. Bpest, 1881.

2. Az erős villamáramok technikája az ezredéves országos kiállításon. Bpest, 1898. Melléklettel és 35 ábrával. (Különny. a Matlekovics Jelentéséből.)

3. Műszerek és tudományos eszközök az 1896. évi ezredéves orsz. kiállításon. Bpest, 1898. (Különny. a Matlekovics Jelentéséből.)

4. A hangzó lángokról. Bpest, 1902. (Különny. a Természettud. Közlönyből.)

5. Az Auer-féle villamos osmium izzólámpa fajfogyasztására és tartósságára vonatkozó adatok. Bpest, 1906. (Különny. a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyéből.)

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1065. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Budapesti Hirlap. 1911. 244. sz.