Kezdőlap

Wittmann Lázár,

orvosdoktor, egyetemi magántanár, szül. 1846. nov. Apajon (Nyitram.); orvosi tanulmányait a pesti egyetemen végezte, hol 1870. orvosdoktori, 1871. sebészdoktori, szülész- és szemészmesteri oklevelet nyert. 1871-ben segédorvos lett a szegény gyermekkórházban, a hol, egy év kivételével, mikor a Schordán-féle ösztöndíjjal külföldön tartózkodott, 1877-ig működött; 1874-től az országos központi védhimlő-intézetet vezette. Az 1876-77. tanévben a védhimlőoltás tanából magántanárrá képesíttetett. Meghalt 1887. szept. 19.

Czikkeket írt az Orvosi Hetilapba (1871-74.) és a Jahrbuch für Kinderheilkundéba (ezeket felsorolja Szinnyei Repertóriuma III. és Hőgyes Emlékkönyve.)

Munkája: A gyermekápolás rövid kézikönyve tekintettel a hazai viszonyokra. Bpest, 1876.

Kiszlingstein Könyvészete.

Vasárnapi Ujság 1887. 39. sz. (Nekr.)

Hőgyes emlékkönyve. Bpest, 1896. 216. l.