Kezdőlap

Wittmann Mór,

jogi doktor, ügyvéd és az ügyvédi kamara választmányi tagja Budapesten.

Czikkei vannak a Jogtudományi Közlönyben.

Munkái:

1. A részletügyek törvényhozási szabályozásáról. Az 1896. okt. 24. és 31. folytatott vita. Bpest, 1898. (Másokkal. M. Jogászegyleti Értekezések 129.)

2. A kereskedelmi törvény reviziója. Vita. Bpest, 1900. (Másokkal. M. Jogászegyleti Értekezések 178.)

Ország-Világ 1900. 11. sz. arczk.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.