Kezdőlap

Wittstock Oszkár,

főgymnasiumi tanár, szül. 1865. aug. 27. Beszterczén; tanult a nagy-szebeni gymnasiumban és 1883 őszétől a sárospataki ref. kollegiumban. 1884-től a tübingai egyetemet látogatta, hol 1886. tavaszáig tanult; miután Budapesten alapvizsgát tett, Lipcsébe ment az egyetemre, hol a germanistikában képezte ki magát; azután Berlinben Schmidt Erich seminariumába lépett. 1887 nyarán hazájába visszatért. 1890. szept. 17. a nagy-szebeni elemi iskolánál nyert alkalmazást, 1893. okt. 16. pedig az ottani gymnasiumnál lett tanár.

Munkái:

1. Bilder aus der Zeit der Minnesänger. Hermannstadt, 1892. (Különny. a Siebenb. Deutsches Tageblattból)

2. Volksthümliches der Siebenburger Sachsen... Mit einer Karte und zwei Trachtenbildern. Stuttgart, 1895.

3. Das litterarische Leben der vierziger Jahre. Hermannstadt, 1896.

4. Grün und Schwarz? Eine Beleuchtung der gegenwärtigen politischen Verhältnisse der Siebenbürger Sachsen. Hermannstadt, 1896.

5. Kleine Geschichten aus dem Siebenbürger Sachsenlande. Hermannstadt, 1897.

6. Aus deutschem Frauenleben. Festspiel. Hermannstadt, 1900.

Többi munkálatait Schuller felsorolja.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 503. l.