Kezdőlap

Wladár Róbert,

állami pénztárnok, szül. 1865. júl. 1. Liptó-Rózsahegyen; érettségi vizsgálata (Késmárkon 1884.) után a budapesti egyetemen jogot hallgatott. 1884-ben lépett hivatalába Budapesten. Alapos zenei tanulmányai után sok zongora-, ének- és zenekari művet szerzett. «A szalonbetyár»-t, Andreánszky és Nagy Ernő bohózatát, az ő zenéjével adták elő a budai és a városligeti színkörben.

Számos czikke jelent meg a Zenelapban a 90-es évek eleje óta névtelenül vagy Perbethy Sándor álnév alatt és a Budapesti Hirlapban (itt 1896. a tíz szobor eszméjét ő vetette fel).

Munkája: A király orgonája. Történeti visszapillantás a. koronázó Mátyás templom multjára s az ősi keresztény egyházi zene fejlődésére. Kiadja Wawrinecz Mór. Bpest (1909.). Fénynyom. rajzokkal.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról és önéletrajzi adatok.