Kezdőlap

Wlassics Gyula (ifj.),

államtudományi doktor, a m. kir. közoktatásügyi miniszterium hivatalnoka, előbbinek és Csengery Etelkának (Csengery Antal író lányának) fia, szül. 1884. nov. 19. Budapesten; középiskolai tanulmányait a tanárképzőintézet gyakorló főgymnasiumában, a jogot a budapesti egyetemen végezte, hol megszerezte az államdoktori oklevelet; ekkor a vallás- és közoktatásügyi miniszterium kötelékébe lépett, hol előbb a tudományos és irodalmi osztályban működött, majd a színházi ügyek előadója lett.

Tárczaczikkeket írt a politikai hírlapokba; czikkei a Vasárnapi Ujságban (1901. 29. sz. Ingó talajon, 1902. 28. sz. A föld alatti Bréma, 46. sz. A játéksziget, 1903. 18. sz. Kopár földön. Montenegrói kép, 1905. 27. sz. ld. Szentiványi József életéből), a kolozsvári egyetemi kör Évkönyvében (1904. Diáksajtó és diákirodalom); a Pesti Hirlapnak, a Budapesti Hirlapnak és később Az Ujságnak is munkatársa volt, melyekben legtöbbször külföldi utazásainak benyomásait írta meg.

Munkája: Az én gályám. Versek. Bpest, 1911. (Ism. Budapesti Szemle 147. k.)

Írt egy «Füst» cz. társadalmi szinművet is 3 felv. Először adták a Nemzeti Színházban 1907. ápr. 19.-1913. márcz 7. «Meduza» cz. 3 felv. színműve került előadásra szintén a Nemzeti Színházban. Mind a két darab megjelent nyomtatásban is.

M. Állam. 1906. 239. sz.

Budapesri Hirlap 1913. 3., 5. sz. A m. n. múzeumi könyvtár példányáról és önéletrajzi adatok.