Kezdőlap

Wodianer Albert, báró (idősb, kapriorai),

főrendiházi tag, nagybirtokos, szül. 1818. aug. 13. Szegeden; a gymnasiumot szülővárosában és Pesten végezte, Bécsben a műegyetemet. Hosszabb külföldi utazásai után több évig tanulmányozás czéljából Angolországban élt. 1867. szept. 28. a magyar éjszaki vasúthoz kir. biztossá neveztetett ki, hol e vasút államosításáig működött. 1869. a II. oszt. vaskoronarendet és 1870. a pápai szent György-rend középkeresztjét kapta. 1886. decz. 1. magyar bárói rangot nyert és a főrendiház örökös tagjavá neveztetett ki. Meghalt 1898. jún. 17. Budapesten. A m. tudom. Akadémiánál 1892. decz. 2. kelt végrendeletében 25,000 forintra rúgó alapítványt tett néptanítók jutalmazására.

Czikkei a Magyarország Anyagi Érdekeiben (1865. Dohánykereskedésünk akadályai és előmozdítása. A magyarországi takarékpénztárak 1864-ben); a Gazdasági Lapokban (1865. 42. sz. Észleletek a kivitelre szánt magyarhoni dohánytermesztés tárgyában), a Budapesti Szemlében (Uj F. IV. 1868. A kamatláb).

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1067. l., XVIII. 815. l.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach1897. 128. l.

Vasárnapi Ujság 1898. 26. Nekrolog.

Budapesti Hirlap 1898. 157., 169. sz.