Kezdőlap

Wodianer Béla (maglódi),

földbirtokos, országgyűlési képviselő, szül. 1831. Pesten; középiskolai tanulmányait szülővárosában végezvén Bécsbe ment és az ottani polytechnikumon előadásokat hallgatott. A szabadságharcz idején Klapka tábornok vezénylete alatt a mérnökkarban mint honvéd szolgált. A komáromi kapituláczió után mint mérnökkari százados és May alezredes hadsegéde bocsáttatott el. 1853-ban a fővárosban kereskedelmi irodát nyitott s különösen a magyar termények kivitelére fordította figyelmét. Európának annak idején két legnagyobb malom-vállalata: a «Concordia» és az «Unio» az ő kezdeményezése alapján keletkezett. 1868-ban bajor, 1869. würtembergi consullá neveztetett ki; ugyanez évben a maglódi előnévvel nemességet nyert. A parlamentnek 1869. lett először tagja a görgői kerület képviseletében és attól fogva, csekély megszakítással, tagja volt a háznak; utóbb a csákovai kerületet képviselete szabadelvűpárti programmal. Meghalt 1896. júl. 8. Pesten.

Munkája: Nyílt szó a Szepsi-Szent-György város választóihoz. Az 1875-78. országgyűlés működéséről. Bpest, 1878.

Magyarország és a Nagyvilág 1869. 33. szám arczk.

Sturm Albert, Uj Országgyűlési Almanach 1887-1892. 337. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1068. l.

Vasárnapi Ujság 1896. 28. szám (Nekr.).