Kezdőlap

Woditska István,

főmérnök, a bányaigazgatóságnál a rézpöröly és elektrolykai rézsajtómű főnöke Beszterczebányán.

Munkái:

Az elektrotechnika alapvonalai. 305 szövegábrával és számos melléklettel. Nagy-Bánya, 1892.

A nagybányai m. kir. bányaigazgatósági kerület monografiája. A millennium alkalmára szerkesztette. Öt bányatérképpel, számos szövegképpel és melléklettel. Nagy-Bánya, 1896.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.