Kezdőlap

Wohl Stefánia,

írónő, Wohl Janka testvérhuga, szül. 1848. Pesten. Ő is, éppen mint nénje kiváló társadalmi és műveltségű nő volt, több európai nyelven írt, külföldi lapoknak és folyóiratoknak munkatársa volt, így a párisi Revue Internationalnak és az edinburgi

Scotchman-nek. A Magyar Bazárban az élet művészibb felfogásának és műveltebb ízlésének testvérével együtt terjesztője volt. Egyébként, mint testvérétől elütő egyéniségnek, írói tehetsége még nevezetesebb és eredetibb. Az utolsó években sokat betegeskedett. Meghalt 1889. okt. 14. Budapesten.

Eleinte mint fiatal leány verseket írt, de ezt abbanhagyta; ezután apróságokat írt: tárczákat, causerieket.

Munkái:

1. Wohl Stephania Regekönyve. Pest, 1865. (2. bőv. kiadás «Regék» cz. képekkel. Bpest, 1875. 3. kiadás Goró Lajos 35 rajzával. Bpest, 1898. Ism. Vas. Ujs. 1897. 17. sz.)

2. Beszélyek és tárczák. Bpest, 1877. (Testvérével együtt. Olcsó kiadás. Bpest, 1883. Ism. Bud. Szemle 51. k., Nemzet 1887. 153. sz., Bud. Hírlap 168. sz., Főv. Lapok 139. sz., 1889. 8. sz.)

3. Egy szerelem életrajza. Regény. Bpest, 1883. (M. Salon Könyvtár 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43. Ism. Nemzet 102., Nemzeti Ujság 17., Főv. Lapok 84., Koszorú.)

4. Aranyfüst. Regény öt könyvben. Bpest, 1887. két kötet (2. kiadás. Bpest, 1888. és 1907. Magyar regényírók képes kiadása 46., 47. Kacziány Ödön rajzaival; az író életrajzával Mikszáth K.-tól. Németül: Jena, 1889.).

5. Éva. Elbeszélések, rajzok, költemények prózában, aforizmák. Bpest, 1888. (Ism. Értesítő 8. sz., melyből a Revue International közölt fordításokat)

6. Hátrahagyott iratai. Szerző arczképével. Bpest, 1891. (Kiadta testvére Wohl Janka. «Emléklap» cz. bevezetéssel. Ism. Bud. Hirlap 1890. 267., Főv. Lapok 263., 264., M. Bazár 19., 20., Egyetértés 260. sz.)

Legtöbb művét maga lefordította németre, francziára és angolra.

Szerkesztette testvérével együtt a Wohl Jankánál említett divatlapokat.

Petrik Könyvészete.

M. Bazár 1889. 21. sz.

Faylné, Magyar Írónőkről. Bpest, 1889. 118. l.

Vasárnapi Ujság 1889. 42., 44. sz. arczk.

Ország-Világ 1889. 62. sz.

Kiszlingstein Könyvészete.

Athenaeum Naptára 1890. arczk.

Pesti Napló 1889. 284. 1901. 10. sz. (W. J. és St. salonja)

Pallas Nagy Lexikona XVI.

Hazánk 1901. 124. sz.

Nemzeti Nőnevelés 1901. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.