Kezdőlap

Wohlfarth Ernő,

mérnök Budapesten.

Czikkei a M. Mérnök-egylet Közlönyében (1870. a budai gőzsikló, 6 tábla rajzzal és egy photograph-képpel, 1872. A természetes fény mint munkaerő, egy tábla rajzzal, 1873. A photogeometriai műszer, két tábla rajzzal.).

Munkája: A magyarország. Jánosrendi sz *** k *** nagypáholy védelme alatt Budapest kel *** dolgozó «Galilei» czímű j * ** és t *** sz *** k *** páholy évkönyve. I. évf. Bécs, 1876. (Magyar és német szöveg. Belányi Ferenczczel.)

Kiszlingstein Könyvészete.