Kezdőlap

Wolf András,

orvosdoktor, gyakorló orvos Jassyban, szül. 1741. okt. 13. Keresztényszigeten (Szebenm.) és tanult Nagy-Szebenben; az orvosi tudományokat 1774-től Bécsben, három év mulva Nagyszombatban hallgatta; orvosi oklevelet Erlangenben kapott. 1777-ben tért vissza Nagy-Szebenbe, hol orvosi gyakorlatot folytatott; 1780-ban Jassyba (Moldvaország) hívták meg, hol 1782-ig maradt; a török-háború alatt (1788.) két évig, 1794. tíz hónapig; 1795-97. u. ott előkelő családoknak orvosa volt; a többi éveket Nagy-Szebenben töltötte, hol 1812. aug. 17. meghalt; előbb 1799. a göttingai nagy-britanniai társaság levelező tagjának választotta.

Czikkeit felsorolja Trausch.

Munkái:

1. De Vecte Roonhuyziano. Dissertatio inauguralis. Tyrnaviae, 1777.

2. Siebenbürgisch-sächsische Hochzeitverse. Hermannstadt, 1792.

3. Ueber einige erhebliche Hindernisse der Gesundheit in Siebenbürgen und besonders im Hermannstädt. Bezirk, Hermannstadt, 1793. (Különnyomat a Siebenb. Quartalschriftből.)

4. Was ist von der Oeleinreibung als einem neuentdeckten Heilmittel gegen die Pest zu halten?... Hermannstadt, 1798. (Különny. a Siebenb. Quartalschriftből.)

5. Ueber den bei Lebelang neuentdeckten Wasserbrunnen, nebst einer chemischen Analyse desselben. Hermannstadt, 1798. (Különny. a Siebenb. Quartalschriftből.)

6. Beiträge zu einer sächsisch-historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau. Hermannstadt, 1805. Két kötet, két rézmetszettel. (Ism. a Göttinger Gelehrte Anzeigen 1805. és Annalen. Wien, 1810. IV. 415. l.)

Siebenb. Prov. Blätter II. 1807. 101. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 504. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.