Kezdőlap

Wolff Gábor,

mérnök, W. Gyula botanikus fia, szül. 1873. Tordán; középiskoláit a kolozsvári róm. kath. gymnasiumban végezte. Mérnöki oklevelét a budapesti kir. József-műegyetemen 1896. megszerezvén, a «Torontáli helyi édekű vasutaknál» mint segédmérnök nyert alkalmazást. 1899. Tordán telepedett le, hol mint magánmérnök és később mint Torda városának megválasztott mérnöke jelentékeny számú magán- és középület létesítésével a város szépülésének hathatós lendületet adott. Sokoldalú készültségét tanusítják: a tordai villanyvilágítás berendezése, az alsó-szentmihályfalvi mintagazdaság beállítása, az asszonyfalvi aranymosó vízművének megszerkesztése és több birtokrendezés keresztülvitele. Meghalt 1905 ben.

Munkája: Grafikai módszer szabálytalan alakú testületek felosztására. 1901. (Ism. Aranyos és Vidéke 1905.)

Téglás Gábor szives közlése.