Kezdőlap

Wolff Gerő,

jogi doktor, a pozsonyi kereskedelmi és ipari kamarának titkára 1898 óta. Nemzetiségi szempontból hazafias missziót teljesít és a határszéli vármegyében az ipar és kereskedelem magyarosításának és a hazai ipari és kereskedelmi érdekek támogatásának szóban és írásban lelkes szószólója. Egyik kiváló érdeme, hogy az odajövetele idejében a különféle közgazdasági érdekekképviselői között áthidalhatatlanoknak látszó ellentéteket neki eloszlatni és a széthúzó elemeket egy közös táborba egyesítve együttműködésre serkenteni sikerült.

Számos szakczikken kívül munkái:

1. A magyar vasutak története. Bpest, 1898.

2. A magyar vasutügy kezdete. Pozsony, 1898.

3. A betegsegélyezés ügye. Pozsony, 1899.

4. A pozsonyi export-marhavásár. Pozsony, 1899.

5. A vármegye közgazdasági állapota (négy évf.).

6. A Pozsony-bécsi villamosvasut. Pozsony, 1903. (Németül. Pozsony. 1903.)

7. Jegyzőkönyv a pozsonyi keresk. és iparkamara üléseiről 1899 óta.

8. A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara 1908. évi működéséről Jelentés. Pozsony.

9. Vorstellung betreffs der elektrischen Vicinalbahn Pozsony-Landesgrenze. Pozsony, (1908).

10. Referenten Entwurf des neuen Gewerbe-Gesetzes. Pozsony, 1909.

Ő írta a Magyarország Vármegyéi, Pozsonyvármegye cz. monographiába az iparra, kereskedelemre, pénz- és hitelügyre és a közlekedésügyre vonatkozó fejezetet.

Magyarország Vármegyéi. Pozsony vármegye. Bpest, 1905. 470. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.