Kezdőlap

Wolff Gyula,

bölcseleti doktor, birtokos, Wolff Gábor mérnök és Lukács Luiza fia, szül. 1844. ápr. 14. Kolozsvárt, hol középiskolai tanulmányait is végezte; a magister pharmaciae oklevelét a bécsi egyetemen 1866-ban és a vegyészet-doktorit u. ott 1867. szerezte. Chemiai ismereteit 1868-ban Heidelbergben a Bunsen laboratoriumában is bővítette.

Czikkei a bécsi Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaftenben (1867. Chem. Untersuchung v. Eisenerzen aus d. Erzgebirge bei Hüttenberg in Kärnten, Chem. Analyse der Mineralquelle v. Sztojka in Siebenbürgen); a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetekben (1880-81. Erdélyi szőlőfajaink); apróbb ismeretterjesztő közleményei a régibb Erdélyi Gazdában jelentek meg. A botanikusok néhány növényt az ő felfedezése után ismernek és az ő nevéről is nevezték el. Az atyjától örökölt herbariumát, melyet az összes világrészekre kiterjesztett, Tordán van elhelyezve és alsószentmihályi birtokán botanikus kerthez hasonló parkja van.

Téglás Gábor (önéletrajzi adatok után) szives közlése.