Kezdőlap

Wolff János,

brassói származású, 1695-ben az ottani gymnasiumban tanult, 1701. pedig a thorni egyetemen.

Munkája: Examen Svecici Lapidis, qui anno superiori Miris Superbire Figuris dicebatur... Thorunii, 1701.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 506. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 591. l.