Kezdőlap

Wolf Péter,

evang. lelkész, született 1819. Fületelken (Kis-Küküllőm.); tanult 1835-től a segesvári, 1838-tól a beszterczei főgymnasiumban; miután az utóbbi helyen letette az érettségi vizsgát, három évig a bécsi evang. theologiai intézetet látogatta, 1845-47-ig pedig a tübingeni egyetem hallgatója volt. 1848 elején hazájába visszatért és azon év máj. Kundon (Kis-Küküllőmegye) lett lelkész. 1849-ben a Roth-féle vállalatban való részvétele gyanujával a magyarok fogságába került; innét kiszabadulván, kolera és typhus betegsége következtében több évig munkaképtelen volt. 1864. őszén Zsidvére (Kis-Küküllőm.) hívták meg papnak, mely állását 1873-ban a Fehéregyházaival cserélte fel, hol 1887-ben meghalt.

Munkái:

Siebenbürgen und die Auswanderung dahin. Nebst den Ursachen, warum die Württemberger für jetzt dahin und nicht nach Amerika auswandern sollen. Heilbronn, 1847.

Der Führer und Rathgeber auf der Reise nach Ungarn und Siebenbürgen. Mit 2 Karten. Reutlingen, 1847.

Siebenbürgen nach Land, Volk, Geschichte und Verfassungen. Reutlingen, 1847.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 508., IV. 505. l.