Kezdőlap

Wolf Sámuel,

evang. lelkész, szül. 1775. júl. 31. Nagy-Szebenben; tanult 1796. a lipcsei, 1797. a jénai egyetemen; azután predikátor és 1802-től gymnasiumi rendkívüli tanár volt Nagy-Szebenben, 1808. ápr. 21. lelkész Kürpödön (Nagy-Szebenm.) és 1809. aug. meghalt.

Munkája: De Vestigiis Ruthenorum in Transsylvania. Dissertatio. Cibinii, 1802.

Siebenb. Provincialblätter II. 174. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 508. l.