Kezdőlap

Wolf Tibold (Theobald) Péter,

evang. lelkész, szül. 1862. júl. 1. Kundon (Kis-Küküllőmegye); miután a gymnasiumot 1874. Beszterczén elvégezte, Berlinbe ment az egyetemre, hol két évig tanult; azután Lipcsében, szintén két évig, történelmet, bölcseletet és evang. theologiát. Hazájába visszatérve sok évig mint tanító, végre mint rektor működött a kőhalmi elemi főiskolánál. 1893. Sárkányon (Fogarasmegye) választották lelkésznek

Munkái:

1. Fürst Georg Rákóczy in Reps. Eine Geschichtliche Erzählung aus dem Jahre 1639. Kronstadt, 1889.

2. Johannes Honterus der Advokat Ungarns... Kronstadt, 1894. (Ism. Siebenb. D. Tageblatt 6392. sz.)

3. Ein Stückchen alte Chronih der Gemeinde Schyrkanjen (Sárkány)... Hermannstadt, 1898.

4. Festrede zur Feier der 400. Wiederkehr des Geburtstages des Magisters Joh. Honter... Kronstadt. 1898.

5. Kanzelrede zur Feier der 70. Wiederkehr des Geburtstages Dr. Friedrich Müllers, Bischofs... Kronstadt, 1898.

6. Predigt aus Anlass der Gedenkfeier des 20-jährigen Bestandes der ev. Schwestergemeinde A. B. in Fogarasch Kronstadt, 1901.

Schuller-Trausch, Schriftsteller-Lexikon IV. 505, l.