Kezdőlap

Wolff Vilmos,

jogi doktor, ügyvéd, szül. 1853. Török-Kanizsán; a gymnasiumot Szabadkán és Szegeden, a jogot a budapesti egyetemen végezte. 1880. nyitott ügyvédi irodát Budapesten. Nemcsak mint jogi író, hanem mint bűnügyi védő ügyvéd is szerepel.

Már mint gymnasiumi tanuló a Szegedi Hiradóba írt kisebb-nagyobb czikkeket; mint jogász a Pesti Hirlapnak lett a belmunkatársa, hova Diego és Don Diego álnevek alatt humorisztikus czikkeket írt. A Budapesti Hirlap megalapítása után e lap szerkesztőségébe ment át, a hol ugyancsak Don Diego álnév alatt a törvényszéki tárgyalások humorisztikus leírásával foglalkozott.

Munkái:

1. A magyar csődtörvény... Bpest, 1880. (2. bővített kiadás. Bpest, 1890.)

2. A magyar ügyvédi rendtartás... Bpest, 1886.

3. A m. kir. Curia... elvi jelentőségű határozatai köztörvényi ügyekben. 1. füzet. Bpest, 1886.

4. A m. kir. Curia elvi jelentőségű határozatai bűnügyekben. 1-ső füzet. Bpest, 1886.

5. Gyilkossági kísérlettel vádolt Scheiber Mór védőjének a budapesti kir. törvényszék esküdtszéki termében 1891. aug. 31. tartott védbeszéde. Bpest, 1891. (Németül u. az: Die Kreutzer-Sonate vor Gericht. cz. Bpest, 1891.).

6. Az ügyvédi rendtartás tervezetéről. Bpest, (1907. Különny. az Ügyvédek Lapjából).

7. A m. kir. Curia ügyvédi tanácsának elvi jelentőségű határozatai, 12 füzet. Bpest, 1909., 1910.

8. Az új adótörvények népszerű ismertetése. 2. kiadás. Bpest, 1912.

Megalapította 1884-ben az Ügyvédek Lapja cz. hetilapot, melyet azóta szerkeszt Budapesten.

Zichy Herman gróf és Derestya Gy. M., A magyar zsidók a millenniumon. Budapest, 1896. 169. l. arczk.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Ország-Világ 1890. 51. sz. arczk.

Corvina 1811. 8. sz.

Budapesti Hirlap 1912. 231. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.