Kezdőlap

Wolfhard Adorján,

bölcseleti doktor, evang. lelkész; erdélyi származású; miután Bécsben prot. theologiai tanulmányait bevégezte, Törpényben (Besztercze-Naszódm.) választották meg papnak, hol 1545-ben meghalt.

Munkája: Panegyris Ad invictissimum Caesarem Maximilianum. Semper Augustum. Viennae, 1512. (Ajánlja a 20 éves szerző az erdélyi Marino Capinionak; bécsi bölcseleti és jogi tanárnak).

Még négy munkát adott ki idegen szerzőktől; ezeket Trausch felsorolja.

Új M. Muzeum 1857. I. 413. l. (Gróf Kemény József bőven ir róla: megemlíti latin gyászverseit és azokból közöl mutatványokat).

Budapesti Szemle 1858. III. 152. l.

Trausch Schriftsteller-Lexikon III. 509 l.

Abel, Eugen. Die Classische Philologie in Ungarn. Budapest, év n. 81.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. I. rész. 58. l.