Kezdőlap

Wolfner Pál,

jogi doktor, ügyvéd, a Társadalomtud. Társaság munkástanfolyamának titkára Budapesten. Az Új Idők munkatársa; ebben czikkei: A Shakespeare Bacom-rejtély (1902. 6. sz. 1904. több czikk. (A Schiller-kultusz 1905. 2. sz. Juhász Béla álnévvel).

Munkái:

1. Meddő küzdelem, Regény. Budapest, 1903. (Ism. Pesti Napló 334. Új Idők 51., A Hét 52., Budapesti Napló 343., M. Szemle 1904. 6., Pester Lloyd 6. sz.)

2. Modern leányok. Budapest, 1904. (Monologok 125.)

3. Döntő pillanat előtt. Budapest, 1904. (Monologok 130.)

4. Osztályharczok a XIX. században. Budapest, 1905.

5. Új élet. Budapest, 1905. (Monologok 141.)

6. A februári forradalom. Budapest, 1905. (A XIX. század történetéből I. A Huszadik Század Könyvtára 63. Különnyomat a Huszadik Századból.)

7. A socialismus története és tanításai Budapest, 1906. (Két kiadás. Ism. Vasárnapi Ujság 1906. 24., 49. sz.)

8. Vázlatok a szabadkőmivesség történetéből. Budapest, 1906. (Olcsó Könyvtár 1437-39.)

M. Könyvészet 1903-1906.

Új ldők, 1904. és a m. nemzeti múzeumi könyvtár példányairól.