Kezdőlap

Wolkenberg (Kárpáthy) Gyula,

fővárosi elemi iskolai igazgató-tanító volt 1865-től. Meghalt 1909. febr. végén.

Czikkei vannak a Néptanítók Lapjában (1888.).

Munkái:

1. Olvasókönyv. Felső nép- és ismétlő-tanulók, ipariskolák és magánnövendékek használatára. Bpest, 1874. (2. kiadás. Bpest, 1876.)

2. Népiskolai magyar nyelvtan. Bpest, 1883. (Öt füzet. Szép Józseffel.).

3. Ifjúsági Tárogató. Oktató, szívnemesítő és kedélyképző olcsó könyvtár a kedves magyar ifjúság számára. Bpest, (1889. 25. füzet, ugyanannyi elbeszélés.)

Kiszlingstein Könyvészete.

Budapesti Hirlap 1903. 335. sz.

Vasárnapi Ujság 1909. 9. sz. (Nekr.) és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.