Kezdőlap

Wollák János,

állatorvostanhallgató.

Munkája: Állatorvostani előadások jegyzete 1905-1906. Bpest. (Kőnyomat. 4-rét 320 lap.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.