Kezdőlap

Wollmann Elma,

a pozsonyi állami felsőbb leányiskola igazgatója.

Czikke a Paedagogiai Plutarchban (I. Bpest, 1886. Zirzen Janka életrajza.)

Munkái:

1. Franczia olvasókönyv felsőbb leányiskolák V. és VI. osztályai számára. Pozsony, 1891. (2. kiadás. Bpest, 1897. Ism. Nemzeti Nőnevelés. 1892.)

2. A pozsonyi m. kir. állami tanítóképzőintézet huszonötéves fennállásának története és jelen állapota 1871-1896. két képpel. Pozsony, 1897.

3. A pozsonyi m. kir. állami tanítóképzőintézet ötéves története és jelen állapota 1896-1901. Pozsony. 1901.

M. Könyvészet 1902.

Petrik M. Könyvésezet 1886-1900.