Kezdőlap

Wonaszek A. Antal,

bölcseleti doktor, főgymnasiumi tanár, a kartali csillagvizsgáló observatora; pályáját, mint csillagász; a Podmaniczky Béla báró kiskartali birtokán levő csillagvizsgáló-intézetnél kezdette, mint ez intézet akkori observatorának Kövesligethy Radónak assistense; majd annak egyetemi tanárrá történt kinevezésekor ő lett a csillagászati intézet observatora, egyszersmind a budapesti VI. ker. főgymnasium tanára volt. Meghalt 1903. febr. elején Budapesten 32 éves korában.

Munkái:

1. A kis-kartali csillagda tevékenysége 1893. okt.-tól 1895. okt.-ig. Bpest, 1895.

2. Szélsebességmérések Kis-Kartalon 1894. jún. Bpest, 1895.)

3. Az utolsó tizenöt év az üstökösök történetéből (1880-1895.). Bpest.

4. A gravitáczió okairól. Bpest, 1898. (Kölönny. a Term. Közlöny XLV. Pótfüzetéből.)

5. Rendkívüli árnyékjelenség a Saturnus gyűrűrendszerén. Bpest, 1898. (Különny. a Term. Közlöny XLVI. Pótfüzetéből.)

6. Az emberi értelem evolutiója. Bpest, 1898.

7. A Jupiter felületképződményeinek periodusa. Bpest, 1901. (A kis-kartali Csillagvizsgáló-intézet tevékenységei. I.)

8. A Saturnus gyűrűrendszerén mutatkozó concav árnyék periodicitása. Bpest. 1901. (A kis-kartali Csillagvizsgáló-intézet tevékenységei. II.)

9. Astronomia. Pozsony, 1902. (Tudományos Zsebkönyvtár 101.)

10. A világegyetem mechanikája, a tudomány mai álláspontjából... Felolvasás. Aszód, 1904.

A Vasárnapi Ujságba több csillagászati czikket írt.

Budapesti Birlap 1902. 27., 31. sz.

Pesti Hirlap 1902. 27. sz.

M. Könyvészet 1902. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.