Kezdőlap

Wonner Bálint,

ev. lelkész, szül. 1775. febr. 9. Nagy-Szebenben; tanult 1800-tól a jenai egyetemen; prédikátor volt Nagy-Szebenben; 1814. márcz. 27. lelkész lett Fenyőfalván, 1824. jan. Vurpodon (Nagy-Szebenm.). Meghalt 1836. május 20. Nagy-Szebenben.

Munkája: Historiae Algebrae et calculi infinitesimalis ad Leibnitii usque tercpora delinatio. Cibinii, 1805.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 513. l.

Szinnyei Könyvészete.