Kezdőlap

Wopaletzky Károly ifj.

Munkája: A Ganz-gyári tűzoltóság története. Bpest. 1904. (Németül: Bpest, 1904.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.