Kezdőlap

Wortitsch Teobald,

rajztanár a beszterczei (Erdély) leánygymnasiumban, szül. 1856. decz. Klosterneuburgban; tanult a mölki gymnasiumban, azután Bécsben a szépművészeti múzeumban nyerte rajzolási kiképeztetését. 1881. a beszterczei ev. leánygymnasiumba hívták meg rajztanárnak. 1889. nov. 3. betegsége miatt lemondott tanári állásáról és Bécsben élt, hol 1896. jan. 18. meghalt.

Czikkei Korrespondenz für Landeskundeban (XI. 1888. Die Innschrift der ev Pfarrkirch in Szant Reen vom J. 1310.)

Munkája: Das ev. Kirchengebäude in Bistritz, eine kunstgeschichtliche Studie mit Originalzeichnungen von dem Verfasser. Bistritz; 1885.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 521. l.