Kezdőlap

Wözner Ignácz,

nyomdász Bpesten.

Munkái:

1. Egy kis beszámoló az Athenaeum irodalmi és nyomdai társulat tanoncz szakoktatásáról. Budapest, 1903. (Durmits Imrével és Pavlovszky Lajossal.)

2. A betűszedés elméleti és gyakorlati kézikönyve. Budapest, 1905. (Ugyanazokkal)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.