Kezdőlap

Wrabelly György,

ügyvéd, a «vándor jogász».

Szerkesztette és kiadta a «Vándor Jogász» cz. gúnyoros tréfás élczlapot, mely havonként kétszer jelent meg 1876-ban Budapesten; ez azonban még azon évben pár számmal megszünt; ebbe agyafurt czikkeket írt. Elméjében megzavarodva járt-kelt az országban.. Meghalt 1880. szept. 2. Balaton-Füreden.

Munkái:

1. Népünnepély... Királyfalva (Pozsonym.) községben 1863. május 4. Pozsony, 1863. (Alkalmi és vegyesénekek, népdalok)

2. Népvigalom. Eredeti új népdalok. 1863. Ivánkán, máj. 6.

Magyarország és a Nagyvilág 1880. 38. szám (Nekr.)

Petrik Könyvészete és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.